Bad Mojo Tatattoo

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
2. Zabiegowi tatuażu w studiu mogą być poddawane jedynie osoby pełnoletnie, lub niepełnoletnie
(min. 16 lat) za zgodą podpisaną w studiu przez rodzica.
3. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków,
środków psychoaktywnych i odurzających.
4. Studio ma prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
5. Wykonując usługę tatuażu artystycznego, tatuator tworzy go na ciele klienta według indywidualnie opracowanego, autorskiego projektu. Wykonanie zabiegu na ciele klienta jest jednoznaczne z udzieleniem mu licencji na użytek niekomercyjny na czas nieokreślony (np. na cele publikacji swoich tatuaży w mediach społecznościowych). Wynagrodzenie za każdą wykonaną usługę będzie wypłacane w formie honorarium, wysokość honorarium będzie ustalana z każdym klientem indywidualnie.

REZERWACJA TERMINU I ZADATEK

1. Wstępnej rezerwacji sesji można dokonać przez oficjalną stronę studia na Facebooku,
Instagramie, telefonicznie lub mailowo.
2. Rezerwacja zostaje potwierdzona poprzez wpłatę zadatku w wysokości ustalonej ze studiem.
3. Zadatek można wpłacić na konto lub osobiście w studiu (umówiwszy się na konkretny termin z
obsługą recepcji).
4. Zadatek jest odliczany od końcowej ceny tatuażu.
5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Na wpłatę zadatku studio oczekuje 3 dni robocze od daty zapisania się na sesję. Po upływie
tego czasu wstępna rezerwacja jest anulowana.
7. Wstępne rezerwacje niepotwierdzone na czas wpłatą zaliczki nie są wiążące.
8. Zadatek jest bezzwrotny.
9. Zadatek przepada, jeśli klient nie stawi się na wyznaczony termin sesji i nie skontaktuje się ze
studiem w celu zmiany terminu nie później niż 3 dni robocze przed ustalonym terminem sesji.

ZMIANA TERMINU

1. Klient ma prawo zmienić termin zaplanowanej sesji, nie później niż na 3 dni robocze przed
zapisanym terminem.
2. Niestawienie się na wyznaczonej sesji i niepoinformowanie o tym studia na 3 dni robocze
przed, jest równoznaczne ze stratą wpłaconego zadatku. Umówienie kolejnego terminu
wymaga wpłaty nowego zadatku.

CENA TATUAŻU

1. Studio nie posiada cennika usług, określona jest tylko cena minimalna: 200zł.
2. Ceny tatuażu są umowne, a każdy wzór jest indywidualnie wyceniany.
3. Wyceny dokonujemy na podstawie wielkości, wzoru, kolorystyki, stylu i szczegółowości
danego tatuażu. Przy dużych tatuażach cena jest dzielona na całodniowe sesje, a ich ostateczny
koszt zależy od ilości sesji koniecznych do wykonania wzoru.
4. Wyceny dokonujemy w oparciu o informacje uzyskane od klienta i każdorazowo podajemy je w
widełkach od – do. Podczas wizyty w studiu wielkość tatuażu może ulec zmianie zarówno na
większy, jak i na mniejszy, zależnie od dopasowania do anatomii klienta.

PROJEKT TATUAŻU

1. Projekty na sesję jest przygotowywany najwcześniej 3 dni przed umówionym terminem.
2. Studio nie wysyła wcześniej przygotowanych projektów, chyba, że ustalenia indywidualne z
artystą są inne.
3. Projekt powstaje w oparciu o informacje uzyskane od klienta i jest mu prezentowany podczas
sesji, chyba, że ustalenia indywidualne z artystą są inne. Klient ma prawo do wprowadzania
poprawek do projektu po jego zaprezentowaniu.

WIZYTA W STUDIU

1. W salonie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych
i innych środków odurzających.
2. W salonie obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania wszelkich przedmiotów służących do
wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić
trwałą utratą zdrowia.
3. Osoby poddające się tatuowaniu muszą bezwzględnie stosować się do ogólnych zasad
sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniu zabiegowym i poleceń tatuatorów i
pracowników salonu.
4. Przed zabiegiem klient jest zobowiązany do podpisania zgody na wykonanie tatuażu oraz do
poinformowania tatuatora o swoim stanie zdrowia, zapoznania się z ostrzeżeniem dotyczącym
powikłań pozabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub
nieświadomości posiadanych chorób lub alergii i podpisania oświadczenia o akceptacji tego
ryzyka. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia,
studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.
5. Prosimy o nieprzyprowadzanie ze sobą osób towarzyszących (z wyjątkiem
rodziców/opiekunów prawnych klientów niepełnoletnich).

PO ZABIEGU

1. Po wykonanym zabiegu, każdy klient otrzymuje szczegółową informację o pielęgnacji tatuażu i
procesie gojenia się skóry, w formie ustnej i pisemnej.
2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez klienta zasad pielęgnacji po
wykonanym zabiegu.
3. W przypadku wątpliwości, co do sposobu gojenia się tatuażu lub zabiegów pielęgnacyjnych
klient ma obowiązek kontaktu ze studiem.
4. Po wygojeniu tatuażu, ewentualne poprawki wynikające z konieczności jego dopracowania wykonywane są bezpłatnie w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy od sesji, na której był wykonywany. Po upływie tego czasu poprawka jest odpłatna.
5. Studio posiada w swojej ofercie profesjonalne kosmetyki przeznaczone do gojenia tatuażu.

VOUCHER PODARUNKOWY

1. Studio posiada w swojej ofercie vouchery (bony) upominkowe na tatuaże.
2. Voucher zakupiony w studio jest ważny przez okres 1 roku od daty zakupu. W okresie tym
należy ustalić termin sesji. W przypadku nie ustalenia terminu sesji w ciągu 1 roku od daty
zakupu bonu, traci on swoją ważność.
3. Rezerwowanie terminu sesji w przypadku bonu, podlega tym samym zasadom, co zwykłe
rezerwowanie terminu.

ARTYŚCI GOŚCINNI I BYLI WSPÓŁPRACOWNICY

1. W przypadku, gdy tatuaż był wykonywany przez tatuatora gościnnego, studio nie ponosi
odpowiedzialności za wykonany tatuaż. W razie konieczności wykonania ewentualnych
poprawek prosimy o kontakt bezpośrednio z tatuatorem, który wykonywał wzór.
2. W przypadku, gdy tatuaż był wykonany lub rozpoczęty przez tatuatora, który zakończył już
współpracę ze studiem Bad Mojo Tattoo, w celu poprawki lub dokończenia rozpoczętego
wzoru prosimy o bezpośredni kontakt z artystą. Bad Mojo Tattoo nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne problemy w kontakcie z niewspółpracującym już ze studiem artystą.

BadMojoTattoo2020